اتفاق‌ خوب برای ایده‌های کارآفرینی ایثارگران در «رویداد شاهد»
تلاش برای کشف و تجاری‌سازی ایده‌های استارت آپی در استارت آپ رویداد شاهد