مراسم تجلیل از نخبگان و برگزیدگان اولین رویداد ملی شاهد با حضور معاونین ریس جمهور