1. استفاده از فضا منوط به ثبت نام و ارائه ایده های مناسب رویداد می باشند و ارائه گزارش های روند پیشرفت در پایان هر ماه الزامیست و گروه ها در صورت ارائه گزارش های پیشرفت برای ماه بعدی امکان استفاده از فضا را خواهند داشت. در صورتی که تیمی بیش از ۲ ماه در باشگاه رویداد حضور نداشته باشد و گزارش خود را ارائه نکند، عضویت تیم لغو گردیده و برای ثبت نام مجدد باید در نوبت ثبت نام قرار گیرد.
 2. این عضویت به صورت ماهانه می‌باشد که در پایان هر ماه طبق توافق و براساس روند پیشرفت تیم و نظر کادر اجرایی رویداد شاهد قابل تمدید می‌باشد. قابل توجه است که عضویت هر تیم حداکثر به مدت 3 ماه از زمان ثبت نام اولین فرد هر تیم قابل تمدید می‌باشد.
 3. باشگاه امکاناتی همچون اینترنت، نوشیدنی و میز و سالن کنفرانس قرار می‌دهد.
 4. باشگاه در صورت برگزاری دوره‌های آموزشی آن را به اعضا اطلاع رسانی نموده و در صورت امکان، تخفیف ویژه به ایشان اختصاص خواهد داد.
 5. هزینه اجاره فضای آموزشی مورد نیاز برای برگزاری دوره آموزشی طبق ضوابط باشگاه کارآفرینی رویداد شاهد محاسبه می‌گردد.
 6. اعضا موظف هستند در طول مدت حضور در باشگاه ضوابط و شرایط پوششی مصوب مرکز تشکل های شاهد و ایثارگر را رعایت نماید. اعضا تنها می‌توانند از فضای باشگاه کارآفرینی رویداد واقع در طبقه دوم ساختمان مرکزی مرکز استفاده کنند و مجاز به استفاده و تردد از سایر فضاهای مرکز نیستند.
 7. اعضا موظف هستند در طول مدت حضور در باشگاه از میز و فضای کاری خود نگهداری نموده و مسئولیت هرگونه خسارت وارده به میز، صندلی، اتاق جلسات، کلاس‌ها و سایر امکانات باشگاه برعهده ایشان می‌باشد. باشگاه هیچ تعهدی نسبت به وسایل شخصی اعضا ندارد و مسئولیت نگهداری آن‌ها به عهده خود اعضاست.
 8. اعضا موظف هستند در زمان حضور در فضای کار اشتراکی سکوت کامل را رعایت نموده و جهت صحبت کردن با تلفن همراه و یا برگزاری جلسه داخلی فضا را ترک نماید.
 9. اعضا موظف هستند در صورت داشتن مهمان حداقل یک روز قبل، اسامی مهمانان و ساعت حضور آنها را جهت هماهنگی با حراست به باشگاه اطلاع دهد. همچنین شرایط و ضوابط حضور در باشگاه و محیط مرکز را به مهمان خود اطلاع دهد، در غیر این صورت باشگاه هیچ مسئولیتی در قبال عدم اجازه ورود مهمان از طرف حراست نخواهد داشت. مهمانان به هیچ وجه حق حضور در فضای کار اشتراکی را ندارد. در مورد مهمانان غیرایرانی لازم است چهار روز کاری قبل از برگزاری جلسه برای حضور ایشان هماهنگی لازم صورت بگیرد و اطلاعات لازم برای تایید هویت در اختیار مسئولین باشگاه قرار گیرد.
 10. اعضا موظف هستند جهت رزرو و استفاده از فضاهای جانبی باشگاه شامل کلاس‌ها و اتاق جلسات، با توجه به فرم زمان‌بندی، حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری رویداد، درخواست خود را به مدیریت باشگاه اعلام نماید. هر ساعت رزرو اتاق جلسات به معنی ۵۰ دقیقه استفاده از فضای جلسات و ۱۰ دقیقه نظافت و آماده‌سازی اتاق برای جلسات بعدی می‌باشد. مسئولیت نگه داری و نظافت اتاق جلسات بر عهده عضو رزرو کننده می‌باشد. استفاده از اتاق جلسات صرفا منوط به هماهنگی قبلی با مسئولین باشگاه است و حضور بدون هماهنگی در اتاق جلسات مقدور نخواهد بود. لازم به ذکر است بیشترین بازه رزرو اتاق جلسات دو ساعت می‌باشد. هر تیم نقره ای حداکثر ۶ ساعت و تیم های طلایی حداکثر ۱۰ ساعت در ماه میتوانند  از اتاق جلسات استفاده کنند و زمان استفاده نشده قابل انتقال به ماه های دیگر نیست.
 11. هرگونه تغییرات در قوانین و ضوابط از طریق شبکه های اجتماعی و یا در دورهمی ها به اعضا انتقال داده خواهد شد و اعضا موظف به انجام آن‌ها می‌باشند.
 12. اعضا موظف هستند کلیه قوانین و آیین‌نامه‌های انضباطی و شرایط منعقده در این تعهدنامه را رعایت نمایند در غیر این صورت عضویت فرد ابطال می‌گردد.