آدرس: خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر- خیابان خاقانی- خیابان رودکی شمالی دوم- کوچه دامپزشکی- پلاک 4

شماره تلفن  : 02122008003